zoofirma.ru

Патенти, рац.пропозиції

Талотоксикози (Чернівецька хімічна хвороба). Білоус В.В., Білоус В.І. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 20931 від 18. 06. 2007 р.

Спосіб виявлення неконтрольованої бронхіальної астми в дітей шкільного вікуВоротняк Т.М., Безруков Л.О., Колоскова О.К.,Білоус В.В. // Патент № 35675 UA МПК А61В 1/267 / БДМУ. - № u200808393; заявл. 23.06.2008; опубл. 12.01.2009, Бюл. №1.

Пристрій для збирання конденсату видихуваного повітряВоротняк Т.М., Безруков Л.О., Колоскова О.К., Білоус В.В. //Позитивне рішення про видачу деклараційного патенту на винахід. – № u200904537; заявл. 07.05.2009; опубл. 04.09.2009 р.

Пристрій для збирання конденсату видихуваного повітряВоротняк Т.М., Безруков Л.О., Колоскова О.К., Білоус В.В. //Позитивне рішення про видачу деклараційного патенту на винахід. – № u200904537; заявл. 07.05.2009; опубл. 04.09.2009 р.

Спосіб лікування дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від активності запалення бронхів / Білоус В.В., Воротняк Т.М., Іванова Л.А. // Посвідчення про раціоналізаторську пропозицію № 27/10 від 04.03.2010 р. (БДМУ)

Спосіб діагностики тяжкої бронхіальної астми у дітей. Безруков Л.О., Воротняк Т.М., Лотоцька О.Є., Бойчук Р.Р., Григола О.Г.. // Патент № 38675 UA МПК А61В 5/08 / БДМУ. - № u201203424; заявл. 22.03.2012; опубл. 25.10.2012, Бюл. №20.
Спосіб визначення астми фізичної напруги у дітей шкільного віку / Патент №74268 UA МПК А61 В 10/00/ БДМУ. - №u201203435; заявл. 22.03.2012; опубл. 25.10.2012, Бюл. №20 // Безруков Л.О., Колоскова О.К., Іванова Л.А., Воротняк Т.М., Білоус В.В., Григола О.Г.