zoofirma.ru

Студентські наукові гуртки

Перелік наукових студентських гуртків кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту:

Науковий керівник Назва гуртка
1. Лясота Т.І. Оптимізація процесу фізичного виховання студентів ВНЗ
2.  Галан Я.П., Гнесь Н.О. Організаційно-методичні основи олімпійської освіти у навчальних закладах
3.  Цибанюк О.О. Система фізичного виховання країн світу: ретроспективний аспект
4.  Балацька Л.В. Пошук перспектив розвутку ФВ та спорту різних груп населення
5. 

Гакман А.В.

Наконечний І.Ю

Організаційно-методичні основи рекреації різних груп населення та спорту

 Перелік наукових студентських гуртків кафедри фізичної культури та основ здоров'я:

Науковий керівник Назва гуртка
1. Палійчук Ю.І. Впровадження здоров'язбережувальних технологій у навчальному процесі ЗНЗ
2. Кожокар М.В. "Молодий науковець"
3.

Мороз О.О.

Слобожанінов П.А.

Оздоровчо-рекреаційна рухова активність різних груп населення

 Перелік наукових студентських гуртків кафедри фізичної реалібілітації та ерготерапії:

Науковий керівник Назва гуртка
1. Гусак В.В.

Медико-біологічне обгрунтування відновлення та ефективні методи контролю за функціональним станом організму осіб, які мають органічні та функціональні порушення

2. Шупер С.В. Медико-біологічні характеристики відновлення функції ліктьового суглобу після тривалої іммобілізації у зв'язку з ускладненим переломом променевої кісти у звичайному місці у дітей, при використанні сучасних засобів фізичної реабілітації