zoofirma.ru

Навчальні посібники та методичні рекомендації

Фармакологія та медична рецептура (Методичні вказівки)  Заморський І.І., Філіпець Н.Д., Куковська І.Л.,Теруш О.В., Петрюк А.Є., Якубець В.В. – Чернівці: Медуніверситет. - 2007. гриф  МОЗ України
Робочий зошит з фармакології та медичної рецептури (За редакцією І.І. Заморського) Заморський І.І., Куковська І.Л.,  Філіпець Н.Д., Петрюк А.Є., Кметь О.Г. – Чернівці: Медуніверситет. – 2007.
Цивільний захист    Воробйов О.О.Романів Л.В. – Чернівці: Книги- ХХІ, 2008 Гриф МОЗ України
Нутріціологія дитячого віку   Романів Л.В. – Чернівці: Рута, 2008 Гриф  ЧНУ
Надання першої медичної допомоги потерпілим   Романів Л.В. – Чернівці: Книги-ХХІ,  2008
Луканьова С.М. , Лютик М.Д.  Анатомія та фізіологія людини. Чернівці: ВІЦ «Місто», 2009
Фармакологія та медична рецептура (Методичні вказівки)  Заморський І.І., Філіпець Н.Д., Куковська І.Л.,Геруш О.В., Петрюк А.Є., Якубець В.В. – Чернівці: Медуніверситет. - 2009. гриф  МОЗ України 
Робочий зошит з фармакології та медичної рецептури (За редакцією І.І. Заморського) Заморський І.І., Куковська І.Л.,  Філіпець Н.Д., Петрюк А.Є., Кметь О.Г. – Чернівці: Медуніверситет. – 2009.
Внутрішні хвороби. Методичні вказівки лікарям-інтернам для самостійної підготовки. Коломоєць М.Ю., Хухліна О.С., Бойчук Р.Р., Білоус В.В. та інші // Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2009. - в 2-х томах. – 1134 с.гриф МОЗ України, ЦМК ВМО
КРОК-2. Загальна лікарська підготовка. Колектив авторів (Білоус В.В.). // Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту КРОК-2. 2008 р. (гриф МОЗ України, Департамент кадрової політики, освіти і науки МОЗ, Центр тестування при МОЗ України) гриф МОЗ України, ЦМК ВМО
КРОК-3. Загальна лікарська підготовка. Колектив авторів (Білоус В.В.). // Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту КРОК-3.гриф МОЗ України, ЦМК ВМО
Безпека життєдіяльності  О.О. Воробйов, Л.В. Романів, А.В. Бабюк, І.Л. Куковська, І.В. Марценяк, Я.Г. Іванушко, Н.А. Стратійчук, Л.Г. Логуш .- Навчальний посібник .- Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. гриф  МОН України 
Цивільний захист  О.О. Воробйов, Л.В. Романів, А.В. І.Л. Куковська, Л.Г. Логуш, Ринжук Л.В.- Навчальний посібник .- Чернівці : Книги – ХХІ, 2010.гриф  МОН України 
Нариси з історії медицини та фармації Білоус В.І., Білоус В.В., Воротняк Т.М. за ред. Кардаша В.Е. // Навч. посібник. - Чернівці : СПД Лівак У.М. – 2010. – 132 с. (гриф ЦМК БДМУ)
Гігієнічне забезпечення окремих видів спорту  Стратійчук Н.А., Козік Н.М. // Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009.
Захист населення під час дій в умовах надзвичайних ситуацій, що пов’язані з можливими терористичними проявами  В.О . Концевич, Ю.Б. Д’ячук, Л.В. Романів. – Навчально-методичний посібник. – Чернівці, 2010.
Основи історії медицини, фармації та медсестринства (з елементами медичної етики та деонтології) Білоус В.І., Білоус В.В., Кардаша В.Е. // Навчальний посібник. - Чернівці : «Місто», – 2011. – 320 с.
Г. І. Мардар, О. В. Цигикало, С. М. Луканьова, І. В. Марценяк  Динамічна анатомія. – Чернівці : Золоті литаври, 2012. – 152 с.
Стратійчук Н.А., Козік Н.М., Доцюк Л.Г. Гігієнічне забезпечення фізичної культури і спорту. - Чернівці: Рута, 2012. - с. (гриф МОНМСУ).
Стратійчук Н.А., Козік Н.М., Доцюк Л.Г. Гігієна. Лабораторний практикум. - Чернівці: Рута, 2012. - с. (гриф МОНМСУ).
Романів Л.В., Пішак О.В.  Основи охорони праці (конспект лекцій). – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2012. - с.
Основи першої медичної допомоги: Навчально-методичний посібник / Колектив авторів (доц. Бойчук Р.Р.) // За редакцією проф. Зуб Л.О., проф.Сидорчука Р.Й., проф.Федіва О.І. – Чернівці: БДМУ, 2013.- 359с.
Сучасна практика внутрішньої медицини: ведення пацієнтів у кардіологічній та ревматологічній клініках. Навчальний посібник / Колектив авторів (доц. Бойчук Р.Р.) // За редакцією проф. Тащука В.К., проф. Федіва О.І. – Чернівці: БДМУ, 2013.-211с.
Сучасна практика внутрішньої медицини: ведення пацієнтів у нефрологічній, ендокринологічній та гематологічній клініках. Навчальний посібник / Колектив авторів (доц. Бойчук Р.Р.) // За редакцією проф. Зуб Л.О., проф. Пашковської Н.В., проф. Хухліної О.С. – Чернівці: БДМУ, 2013.-174с.
Охорона праці в галузі освіти (конспект лекцій): навчальний посібник / Романів Л.В., Іванушко Я.Г., Куковська І.Л. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – 140с.
Робочий зошит для практичних занять з курсу „Безпека життєдіяльності” : Методичні вказівки для самостійної роботи студентів / Стратійчук Н. А., Логуш Л. Г., Козік Н. М., Куковська І. Л., Пилип Г. М. Чебан Л. Г.. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 47с.
Алгоритм надання домедичної допомоги у надзвичайних ситуаціях : Довідник. / Логуш Л. Г., Козік Н. М., Куковська І. Л., Пилип Г. М., Стратійчук Н. А..– Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 24с.
Розвиток медичної освіти в контексті вимог європейської освітньої політики. /  укл.  Логуш Л.Г. – Чернівці, Видавничий дім «Родовід», 2015. – С. 36.