zoofirma.ru

Публікації

stend litra

Статті викладачів

 1. Бойчук Р.Р. Стан гемокоагуляційної ланки гомеостазу у хворих на опікову хворобу, ускладнену ураженням слизової оболонки травного каналу / Р.Р. Бойчук, О.І. Федів // Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т. 15, №1 (57). – С. 20-23.- переглянути
 2. Воротняк Т.М. Діагностика пневмонії в дітей на тлі загострення бронхіальної астми за показниками конденсату видихуваного повітря / Т.М. Воротняк, В.В. Білоус // Сучасна педіатрія. – 2012. - №7 (47). – С. 98-101.- переглянути
 3. Гени глютатіон-s-трансфераз при еозинофільному та пауцигранулоцитарному характерізапаленнябронхів у хворих на бронхіальну астму дітей / Л.О. Безруков, О.К. Колоскова, Т.М. Білоус, О.Г. Григола, Р.Р.Бойчук // Материали за Х международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука - 2014», (София, 17-25 май 2014). – Т. 23. - С. 32-37.- переглянути
 4. Іванушко Я. Взаємозв’язок здоров’язберігаючих та педагогічних технологій в процесі підготовки фахівців у вищих навчальних закладах / Я. Іванушко, І. Куковська // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини», (Чернівці, 2012). – С. 96-101.- переглянути
 5. Іванушко Я. Проблеми формування засад культури безпеки і здоров’я людини при підготовці фахівців дошкільної освіти / Я. Іванушко, І. Куковська, Г. Пилип // Науковий вісник ЧНУ. – 2015. - Вип. 746. Педагогіка та психологія. – С. 48-52.- переглянути
 6. Козік Н. Аспекти формування духовної компоненти здоровя в процесі професійного становлення фахівців дошкільної освіти / Н. Козік, Н. Стратійчук, Т. Стругар // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2015. – Вип. 746. - Педагогіка та психологія. - С. 92-96.- переглянути
 7. Козік Н.М. Проблеми викладання безпеки життєдіяльності в умовах реформування освіти / Н.М. Козік, Н.А. Стратійчук, І.Л. Куковська// Матеріали ІІ наук.-практ. конф з міжнар. участю «Природничі читання», (Чернівці, 2015). – С. 215-218.- переглянути
 8. Козік Н.М. Роль психоемоційних показників студентів ЧНУ ім. Ю. Федьковича у формуванні культури безпеки життдіяльності/ Н.М. Козік, Н.А.Стратійчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини». – 2012. – Вип. 5. - С.124-129.- переглянути
 9. Колоскова О.К. Імунологічний статус дітей, хворих на бронхіальну астму, у періоді фебрильних нападів / О.К. Колоскова, Т.М. Білоус, В.В. Білоус // Материали за XI международна научна практична конференция «Найновите постижения на европейската наука - 2015», (София, 17-25 юни 2015). - Том 11. – С. 7-9.- переглянути
 10. Колоскова О.К. Синдром емоційного вигорання у лікарів-педіатрів, які працюють на різному рівні надання медичної допомоги дітям / О.К. Колоскова, Т.М. Білоус, В.В. Білоус // Буковинський медичний вісник. – 2013. – Том 17, № 4 (68). – С. 79-82.- переглянути
 11. Кривчанська М.І. Порушення обміну мелатоніну в генезі метаболічного синдрому / Кривчанська М.І., Пішак В.П., Пішак О.В. // Клінічна та експериментальна патологія. – 2016. – Т.15, №1 (55). – С.189-193.- переглянути
 12. Луканьова С.М. Психологічні механізми мотивації активності особистості / С.М. Луканьова // Науковий вісник ЧНУ. - 2011. – Вип. 543. - С. 97-102.- переглянути
 13. Основи першої медичної допомоги: Навчально-методичний посібник / За ред. проф. Зуб Л.О., Сидорчука Р.І., Федіва О.І. (авт. кол.: Зуб Л.О, Сидорчук Р.І., Федів О.І., Хомко О.Й., Борейко Л.Д., Бойчук Р.Р. [та ін.]) - Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2013. - 245 с.- переглянути
 14. Основні фізіологічні властивості мелатоніну / Пішак В.П., Булик Р.Є., Кривчанська М.І., Громик О.О., Пішак О.В. // Інтегративна антропологія. – 2015. – №1(25). – С. 32-37.- переглянути
 15. Особливості показників конденсату видихуваного повітря в дітей залежно від типу нейроциркуляторної дистонії / Т.М. Воротняк, В.В. Білоус, Л.В. Микалюк [та ін.] // Буковинський медичний вісник. – 2010. – Т. 14, № 1 (53). – С. 22-24.- переглянути
 16. Патофізіологічні та методологічні аспекти визначення функціонального ниркового резерву в клінічній нефрології / Кравчук А.В., Никитенко О.П., Сірман В.М., Кузнецова К.С, Романів Л.В. [та ін.] // Нирки. – 2010. - №1 (15). – С. 22-27.- переглянути
 17. Пилип Г. Організація професійно-практичної підготовки майбутніх лікарів у медичних інститутах західного регіону України у 60-80-их роках ХХ ст. / Г. Пилип // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2011. – Вип. 574. Педагогіка та психологія. – С.143-149.- переглянути
 18. Пилип Г. Передумови реформування вищої медичної освіти в Україні (1987-1990-і роки) / Г. Пилип // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. – 2012. - Педагогічні науки. - № 2. – С. 228-234.- переглянути
 19. Романів Л.В. Культура безпеки як структурна компонента базової культури особистості / Л.В. Романів // Науковий вісник Чернівецького національного університету. –- С. 135-144.- переглянути
 20. Романів Л.В. Охорона праці в Україні: проблеми, досвід, перспективи / Л.В. Романів, І.Б. Бабух // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць, (Львів). – 2014. - Вип. 4 (108). – С. 222-228.- переглянути
 21. Стратійчук Н.А. Лавинна небезпека в горах / Н.А. Стратійчук, Н.М. Козік, Л.П. Карабка // Монографія за матеріалами І міжн. наук.-практ. конф. «Фізична культура та спорт у навчальних закладах східноєвропейських країн», (Чернівці, 2010). - С. 247-252.- переглянути
 22. Шишкоподібна залоза і органи фоторецепції: філогенетичні і функціональні зв’язки у хребетних / Пішак В.П., Кривчанська М.І., Пішак О.В. [та ін.] // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – Т.14, №2 (52). – С.82-87.- переглянути
 23. Volodymyr V Tkach, Sílvio C de Oliveira, Yana G Ivanushko, Lyudmyla V Romaniv, Svitlana M Lukanova, Reza Ojani and Petro I Yagodynets /  The Mathematical Description of the Electrochemical Function of Cp-Based Electrochemical Sensors, Based on Isomerizing or Exciting Conducting Polymers //  Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2016, 8(11):98-102. - переглянути
 24. Volodymyr V. Tkach, Yana G. Ivanushko, Lyudmyla V. Romaniv, Svitlana M. Lukanova, Sílvio C. de Oliveira, Reza Ojani  and P. I. Yagodynets /  The Theoretical Evaluation of Saccharin Electrochemical Detection on CP-Based Diazonium Salts //  Anal. Bioanal. Electrochem., Vol. 8, No. 8, 2016, 1044-1054. переглянути
 25. Volodymyr V. Tkach, Yana G. Ivanushko , Sílvio C. de Oliveira , Reza Ojani , Petró I. Yagodynets´ La tvaluacion de la posibilidad delbuso del oxihiddroxido de cobalto como material modeficador de electrode para la deteccion electroquimica de la pesticide diquat // Congreso Argentino de Química 25 al 28 de Octubre de 2016 Asociación Química Argentina Sánchez de Bustamante 1749 – Ciudad de Buenos Aires – Argentina The Journal of The Argentine Chemical Society Vol. 103 (1-2) January – December 2016 ISSN: 1852 -1207 Anales de la Asociación Química Argentina AAQAE 095 – 196 N 10-051 (http://aqa.org.ar/images/anales/pdf103/cd/10-Qca-Ambiental.html) - переглянути

 26. V.Tkach , Y. G. Ivanushko , S. C. de Oliveira , U. Paramo-García , R. Ojani y P. I. Yagodynets´ Estudio matematico de la estabilidad en el proceso de deshalogenacion electroquimica de hexaclorobenceno en medio acido // XXXI Congreso Argentino de Química 25 al 28 de Octubre de 2016 Asociación Química Argentina Sánchez de Bustamante 1749 – Ciudad de Buenos Aires – Argentina The Journal of The Argentine Chemical Society Vol. 103 (1-2) January – December 2016 ISSN: 1852 -1207 Anales de la Asociación Química Argentina AAQAE 095 – 196 10-052 (http://aqa.org.ar/images/anales/pdf103/cd/10-Qca-Ambiental.html) - переглянути
 27. Volodymyr V. Tkach, Yana G. Ivanushko, Sílvio C. de Oliveira, Genilson R. da Silva, Reza Ojani and Petro I. Yagodynets´ The Theoretical Evalution of the Posiibility of OF CoO(OH)-Assisted Omeprazole Electrochemical Detection// Anal. Bioanal. Electrochem., Vol. 8, No. 6, 2016, 749-760 http://www.abechem.com - переглянути

 28. Volodymyr V. Tkach,  Yana G. Ivanushko,  Olena I. Aksimentyeva,  Sílvio C. de Oliveira, Genilson R. da Silva,  Reza Ojani3 and Petro I. Yagodynets The Mathematical Evaluation for the Use of the Conducting Polymers, Saturated with Radical Sites, in Carbendazim Electrochemical Detection // Anal. Bioanal. Electrochem., Vol. 8, No. 7, 2016, 875-884 http://www.abechem.com - переглянути