zoofirma.ru

Історія кафедри БЖД

2009

Кафедра безпеки життєдіяльності, 2009 р.

Навчальні дисципліни “Основи медичних знань” та “Цивільна оборона”, починаючи з 1968р., викладалися на кафедрі військової підготовки, у складі якої діяв цикл медичної підготовки (начальник – доцент Г.М. Лещинюк).

З 1972 р. керував циклом доцент С.Д. Микитюк, а з лютого 1992 року він очолив самостійну кафедру, реорганізовану з циклу. До 1994 р. студентам гуманітарних факультетів видавався диплом про середню медичну освіту. Навчальний процес забезпечували доценти С.Д. Микитюк та М.І. Боднарук, викладачі Н.С. Ревська, М.Б. Солован, Н.І. Паньків, Н.М. Козік, Н.А. Стратійчук, А.В. Бабюк, П.І. Булига, Г.М. Пилип, Я.Г. Іванушко.

Для студентів всіх факультетів працівники кафедри читали такі дисципліни: “Основи медичних знань та охорона здоров’я дітей”, “Безпека життєдіяльності”, “Цивільна оборона”, “Основи охорони праці” а для майбутніх учителів фізкультури - навчальні предмети “Вікова фізіологія та шкільна гігієна”, “Гігієна”, “Патологія”, “Клінічна фармація”, “Гігієна з основами мікробіології”, “Основи фармакотерапії”, “Фармакогнозія”.

З 2005 по 2010 роки основним науковим напрямом кафедри було “Вивчення факторів впливу життєвого середовища на біологічні об’єкти. Наукова розробка концептуальних питань з навчальних програм кафедри”. На 2011 - 2015 роки науковим напрямом кафедри є «Аналітичне та методологічне забезпечення медико -біологічних аспектів безпеки життя та культури здоров’я у вищих навчальних закладах».

Основні кафедральні розробки втілені у підручниках та навчальних посібниках з грифом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України. Основні з них: «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Основи медичних знань», «Медицина надзвичайних ситуацій», «Медицина катастроф», «Науково-дослідна робота у фізичній культурі і спорті», «Спортивна морфологія», «Відновлювальні засоби у фізичній культурі і спорті».

За участю викладачів кафедри та студентів ЧНУ створені тематичні відеофільми по наданню першої медичної допомоги в екстремальних ситуаціях. Дані ролики регулярно використовуються місцевим телеканалом ТРК «Чернівці».

Співробітники кафедри приймають участь у роботі румунських культурних товариств «Car-Рates» і «Floаore Albаstra», проведенні спільних заходів між студентською молоддю румунської і української громад по вивченню традицій регіону, розвитку міжнародних культурних зв’язків.

Завідувачі кафедри:

  1. С.Д. Микитюк  – завідував кафедрою з 1992 – 2001 р.р, кандидат медичних наук, доцент.
  2. В.Ф. Стащук – завідував кафедрою з 2001 – 2004 р.р., доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.
  3. Т.Л. Томусяк -  завідував кафедрою  з 2004 - 2005 р.р., доктор медичних наук, професор.
  4. О.О. Воробйов О.О. – завідував кафедрою з 2005 – 2010 р.р., кандидат медичних наук, доцент, академік Міжнародної Академії Безпеки Життєдіяльності.
  5. І.Л. Куковська – завідувала кафедрою з 2010 - 2016 р.р., кандидат медичних наук, доцент.
  6. Р.Р. Бойчук - завідує кафедрою з 01.09.2016 року, кандидат медичних наук, доцент.

general

Кафедра безпеки життєдіяльності, 2016 р.