zoofirma.ru

Статті

Студенти

 

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

ОКР «СПЕЦІАЛІСТ» та ОР «МАГІСТР» на 2015-2016 н.р.

  Фітнес та рекреація ОКР «спеціаліст» денної форми навчання

 • Динаміка фізичного стану чоловіків різного віку під впливом засобів атлетичної гімнастики.
 • Формування в учнів культури здоров’я у процесі вивчення предмету «Основи здоров’я».
 • Ефективність застосування рекреаційних програм фізичного виховання для дітей молодшого шкільного віку.
 • Методика відбору, орієнтації та підготовки школярів 10-12 років у види спорту швидкісно-силового спрямування.
 • Дослідження впливу рекреаційного туризму на підвищення показників функціонального стану підлітків.
 • Фітнес та рекреація ОР «магістр» денної форми навчання

 • Моніторинг функціонального стану організму студентів під час занять фітнесом.
 • Формування швидкісних та силових якостей футболістів на етапі спортивного удосконалення.
 • Обґрунтування методики застосування вправ з пілатесу на заняттях з фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи у ВНЗ.
 • Організація самостійної роботи з основ здоров’я учнів початкової школи.
 • Фізична реабілітація ОР «магістр» денної форми навчання

 • Використання адаптивної фізичної культури у фізичній реабілітації дітей з обмеженою руховою активністю.
 • Особливості проведення фізичної реабілітації дошкільнят з особливими потребами.
 • Методика функціональної діагностики та оптимізації відновлювальних процесів організму студентів, які займаються силовими видами спорту.
 • Використання засобів фізичної реабілітації для корекції порушень постави у дітей середнього шкільного віку.
 • Використання медико-біологічних засобів відновлення в процесі реабілітації спортсменів.
 • Вплив нетрадиційних засобів фізичної реабілітації на стан здоров’я школярів з потребами опорно-рухового апарату.
 • Фітнес та рекреація ОР «магістр» заочної форми навчання

 • Психологічні засоби відновлення організації працездатності спортсменів боксерів (на прикладі збірної команди Чернівецької області).
 • Здоров’язберігаючий компонент у змісті і структурі підручників з «Основ здоров’я» для початкової школи.
 • Особливості розвитку оздоровчо-рекреаційних зон в Карпатському регіоні.
 • Вплив рекреаційно-оздоровчих занять силової спрямованості на фізичний стан чоловіків 18-35 років.
 • Ефективність оздоровчих тренувань з фітболом жінок першого періоду зрілого віку.
 • Взаємодія сім’ї та дитячого навчального закладу з формування здорового способу життя дошкільників.
 • Фізичне виховання ОР «магістр» денної форми навчання

 • Психологічні особливості особистості школярів у навчальній діяльності на уроках фізичної культури.
 • Особливості показників сили нервової системи у студентів-спортсменів в умовах спортивних змагань і здачі перевідних іспитів.
 • Особливості методики підготовки пауерліфтерів високого рівня майстерності до змагальної діяльності.
 • Розвиток спритності учнів середньої школи засобами волейболу.
 • Інноваційні види спорту в системі фізичного виховання студентів.
 • Вплив рівня фізичної підготовленості на ефективність змагальної діяльності гандболістів.
 • Визначення рівня фізичної підготовленості легкоатлетів-стаєрів на основі педагогічних тестів.
 • Особливості забезпечення і проведення спортивних змагань на високому організаційному рівні.
 • Формування мовно-комунікативної компетентності майбутніх учителів фізичної культури.
 • Фізичне виховання ОР «магістр» заочної форми навчання

 • Педагогічні умови формування рекреаційно-оздоровчих знань та вмінь у підлітків у дитячих оздоровчих таборах.
 • Удосконалення рухових навичок дітей шостого року життя в процесі інтегрованих фізкультурних занять на відкритому повітрі.
 • Реалізація олімпійської освіти у дитячих дошкільних навчальних закладах.
 • Особливості методики тренувань спортсменів-початківців з бодібілдингу.
 • Оцінка фізичної працездатності юнаків та дівчат 17-18 років.
 • Особливості циклічності багаторічної підготовки спортсменів з панкратіону.
 • Використання індивідуальних оздоровчо-тренувальних програм для студентів вищих навчальних закладів.
 • Оцінка фізичного розвитку юнаків та дівчат 17-18 років.
 • Розвиток фізичних якостей школярів 6-7 класів засобами футболу.
 • Визначення фізичного стану молодих школярів та диференційований підхід до процесу їх фізичного виховання.
 • Розвиток професійних якостей тренерів з пауерліфтингу.
 • Особливості методики розвитку сили у студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості.
 • Розвиток швидкісно-силових якостей юних дзюдоїстів засобами рухливих ігор.
 • Використання інноваційних технологій в системі фізичного виховання учнів молодших класів.
 • Фізичне виховання ОКР «спеціаліст» денної форми навчання

 • Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках фізичної культури.
 • Використання силових навантажень на етапі базової підготовки у панкратіоні.
 • Виховання морально-вольових якостей учнів середніх класів в процесі фізичного виховання.
 • Розвиток спеціальної витривалості спортсменів-орієнтувальників 14-15 років.
 • Особливості психологічної підготовки пауерліфтерів (КМС, МС) на змагальному етапі тренувань.
 • Формування мотивації студентів ПТНЗ до занять фізичними вправами.
 • Психологічні особливості діяльності тренерів з єдиноборств.
 • Використання психологічного супроводу та інноваційних засобів у навчально-тренувальному процесі з панкратіону.
 • Розвиток стрибучості у баскетболістів 17-23 рр.
 • Інноваційні засоби на уроках фізичної культури.
 • Використання олімпійських освітніх програм у навчально-виховному процесі сучасної школи.
 • Взаємозв’язок мотиваційної та емоційно-вольової сфери висококваліфікованих спортсменів з панкратіону.
 • Формування системи організації фізичного виховання учнів молодших класів з метою профілактики і відновлення постави.
 • Нові технології на уроці фізичної культури.
 • Розвиток спритності у дітей старшого дошкільного віку в процесі ігор-естафет.
 • Педагогічний контроль за показниками фізичної та технічної підготовленості гандболістів ДЮСШ.