zoofirma.ru

Статті

Вчена рада

склад вченої ради

 

 1. Зорій Ярослав Богданович

голова вченої ради,  декан факультету,

завідувач кафедри військової підготовки

 2. Байдюк Микола Юрійович голова студентського парламенту, студент 5 курсу
3. Бойчук Роман Романович завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, доцент
 4.  Винниченко Ольга Дмитрівна голова студентського профбюро, студентка 4 курсу
 5. Галан Ярослав Петрович заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків, асистент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту
6.  Гнесь Наталія Олександрівна заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту
7.  Доцюк Лідія Георгіївна в.о. завідувача кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії, доцент
8.  Євстратов Петро Ілліч доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту
9.  Киселиця Оксана Миколаївна доцент кафедри фізичної культури та основ здоров’я
10.  Ківерник Олександр Вікторович старший викладач кафедри фізичного виховання, голова спортивного клубу ЧНУ
11.  Козлов Олександр Іванович старший викладач кафедри військової підготовки
12.  Мороз Олена Олександрівна заступник декана з навчально-виховної роботи, доцент кафедри фізичної культури та основ здоров’я
13.  Мосейчук Юрій Юрійович завідувач кафедри фізичної культури та основ здоров’я, доцент
14.  Мужичок Вадим Олександрович заступник декана з навчально-організаційної роботи, доцент кафедри фізичної культури та основ здоров’я
15.  Наконечний Ігор Юрійович завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту
16.  Осадець Микола Манолійович професор кафедри фізичного виховання
17.  Павлюк Іванна Іванівна студентка 3 курсу
18.  Палагнюк Тарас Васильович завідувач кафедри фізичного виховання, доцент
19.  Пішак Ольга Василівна професор кафедри безпеки життєдіяльності
20.  Симканич Наталія Юріївна студентка 2 курсу
21.  Слобожанінов Андрій Анатолійович голова профбюро факультету, старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту
22.  Темерівська Тетяна Григорівна доцент кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії
23  Урущак Богдан Андрійович

секретар вченої ради, старший викладач кафедри військової підготовки

затверджено

на засіданні вченої ради факультету

фізичної культури та здоров’я людини

Протокол № 9 від 29 серпня 2017 року

 

План

засідань вченої ради факультету

фізичної культури та здоров’я людини

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

на 2017-2018 навчальний рік

Вересень

1. Результати вступної кампанії на факультеті у 2017 році.

Доповідач: декан факультету.

2. Результати літньої екзаменаційної сесії.

Доповідачі: заступник декана з навчально-методичної роботи.

3. Стан виконання перспективного плану роботи факультету на 2016-2020 навчальні роки.

Доповідач: заступник декана з навчально-методичної роботи.

4. Аналіз навчально-виховної роботи за 2016-2017 навчальний рік та основні напрями на  2017-2018 навчальний рік.

Доповідач: заступник декана з навчально-виховної роботи.

Жовтень

1. Робота профспілкової організації студентів факультету.

Доповідач: голова профспілкової організації студентів факультету.

2. Стан та умови проживання студентів у гуртожитку.

Доповідач: Відповідальний за організацію проживання студентів у гуртожитку.

3. Затвердження тематики дипломних робіт ОР „магістр” у 2017-2018 навчальному році.

Доповідачі: завідувачі випускових кафедр.

Листопад

1. Організація профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах щодо вступу на факультет.

Доповідачі: завідувачі кафедр.

2. Наукова робота аспірантів, пошукувачів та викладачів.

Доповідачі: завідувачі кафедр.

3. Редакційно-видавнича діяльність факультету та завдання на 2016-2017 навчальний рік

Доповідач: заступник декана з наукової роботи та інформатизації.

Грудень

1. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному році.

2. Організаційне та науково-методичне забезпечення підготовки магістрів.

Доповідачі: завідувачі випускових кафедр.

Доповідач: заступник декана з навчально-методичної роботи.

3. Організація та проведення різних видів практик.

Доповідачі: відповідальні за практику на факультеті.

Січень

1. Звіти голів екзаменаційних комісій про результати підсумкової атестації магістрів у 2018 році.

2. Науково-дослідницька робота викладачів та студентів на факультеті та шляхи її удосконалення.

Доповідач: заступник декана з наукової роботи та інформатизації.

3. Стан відвідування занять студентами факультету за 1-й семестр 2017-2018 навчального року.

Доповідач: заступник декана з навчально-методичної роботи.

Лютий

1. Підсумки роботи факультету за 1-й семестр 2016-2017 навчального року і завдання на 2-й семестр.

Доповідач: декан факультету.

2. Результати зимової екзаменаційної сесії.

Доповідачі: заступник декана з навчально-методичної роботи.

3. Стан виховної, культурно-просвітницької роботи в 1-му семестрі.

Доповідач: заступник декана з навчально-виховної роботи.

Березень

1. Стан методичного забезпечення навчального процесу в умовах кредитно-трансферної системи навчання.

Доповідач: голова методичної ради.

2. Перспективи міжнародного співробітництва факультету.

Доповідач: декан факультету.

Квітень

1. Результати проходження практики студентами факультету.

Доповідачі: відповідальні за практику на факультеті.

2. Робота профспілкової організації факультету.

Доповідач: голова профбюро.

3. Робота студентської парламентської групи факультету.

Доповідач: голова студентської парламентської групи.

Травень

1. Робота деканату, кафедр факультету щодо підготовки до прийому студентів у 2018 році.

Доповідач: декан факультету.

2. Стан написання дипломних робіт студентами ОР „магістр” і підготовки до підсумкової атестації студентів IV курсу.

Доповідачі: завідувачі випускових кафедр.

Червень

1. Звіти голів Екзаменаційних комісій про результати підсумкової атестації студентів ІV курсу.

Доповідачі:  голови ЕК.

Серпень

1. Основні напрями і завдання діяльності факультету в 2018-2019 навчальному році.

Доповідач: декан факультету.

3. Готовність спортивних споруд та майданчиків до 2018-2019 навчального року.

Доповідач: заступник декана з навчально-організаційної роботи.

3. Затвердження плану засідань вченої ради у 2018-2019 навчальному році.

Доповідач: голова вченої ради.

Голова вченої ради                                  Я.Б. ЗОРІЙ