zoofirma.ru

Статті

Вчена рада

склад вченої ради

1.

Зорій Ярослав Богданович

голова вченої ради,  декан факультету,

завідувач кафедри військової підготовки

 2. Бойчук Роман Романович завідувач кафедри безпеки життєдіяльності
3.  Винниченко Ольга Дмитрівна студентка 3 курсу, голова профбюро
4.  Галан Ярослав Петрович заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків, асистент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту
5.  Гнесь Наталія Олександрівна доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту
6.  Доцюк Лідія Григорівна доцент кафедри фізичної культури та основ здоров’я
7.  Євстратов Петро Ілліч доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту
8.  Киселиця Оксана Миколаївна заступник декана з навчально-методичної роботи, голова методичної ради
9.  Ківерник Олександр Вікторович

старший викладач кафедри фізичного виховання для гуманітарних факультетів,

голова спортивного клубу ЧНУ

10.  Козлов Олександр Іванович старший викладач кафедри військової підготовки
11.  Луканьова Світлана Михайлівна доцент кафедри безпеки життєдіяльності
12.  Мороз Олена Олександрівна заступник декана з навчально-виховної роботи, доцент кафедри фізичної культури та основ здоров’я
13.  Мосейчук Юрій Юрійович завідувач кафедри фізичної культури та основ здоров’я
14.  Мужичок Вадим Олександрович завідувач кафедри фізичного виховання для гуманітарних факультетів, доцент
15.  Наконечний Ігор Юрійович завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту
16.  Осадець Микола Манолійович професор кафедри фізичного виховання для гуманітарних факультетів
17.  Палагнюк Тарас Васильович завідувач кафедри фізичного виховання для природничих факультетів, доцент
18.  Пішак Ольга Василівна професор кафедри безпеки життєдіяльності
19.  Прекурат Олег Томович заступник декана з навчально-організаційної роботи, старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту
20.  Свінцицька Світлана Миколаївна студентка 5-го курсу, голова студентського наукового товариства факультету
21.  Слобожанінов Андрій Анатолійович голова профбюро факультету, старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту
22.  Урущак Богдан Андрійович

секретар вченої ради, старший викладач

кафедри військової підготовки

23.  Цибанюк Олександра Олександрівна доцент кафедри фізичного виховання для природничих факультетів

затверджено

на засіданні вченої ради факультету

фізичної культури та здоров’я людини

Протокол № 7 від 31 серпня 2016 року

 

План

засідань вченої ради факультету

фізичної культури та здоров’я людини

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

на 2016-2017 навчальний рік

Вересень

1. Результати вступної кампанії на факультеті у 2016 році.

Доповідач: декан факультету.

2. Основні напрями і завдання діяльності факультету в 2016-2017 навчальному році.

Доповідач: декан факультету.

3. Готовність спортивних споруд та майданчиків до 2016-2017 навчального року.

Доповідач: заступник декана з навчально-організаційної роботи.

4. Аналіз навчально-виховної роботи за 2015-2016 навчальний рік та основні напрями на 2016-2017 навчальний рік.

Доповідач: заступник декана з навчально-виховної роботи.

Жовтень

1. Робота профспілкової організації студентів факультету.

Доповідач: голова профспілкової організації студентів факультету.

   2. Стан та умови проживання студентів у гуртожитку.

Доповідач: Відповідальний за організацію проживання студентів у гуртожитку.

3. Затвердження тематики дипломних робіт ОКР „спеціаліст” та ОР „магістр” у 2016-2017 навчальному році.

Доповідачі: завідувачі випускових кафедр.

Листопад

  1. Організація профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах щодо вступу на факультет.

Доповідачі: завідувачі кафедр.

  2. Наукова робота аспірантів, пошукувачів та викладачів.

Доповідачі: завідувачі кафедр.

  3. Редакційно-видавнича діяльність факультету та завдання на 2016-2017 навчальний рік

Доповідач: заступник декана з наукової роботи та інформатизації.

Грудень

  1. Організаційне та науково-методичне забезпечення підготовки магістрів.

Доповідачі: завідувачі випускових кафедр.

  2. Організація та проведення різних видів практик.

Доповідачі: відповідальні за практику на факультеті.

Січень

  1. Стан відвідування занять студентами факультету за 1 семестр 2015-2016 навчального року.

Доповідач: заступник декана з навчально-методичної роботи.

2. Науково-дослідницька робота викладачів та студентів на факультеті та шляхи її удосконалення.

Доповідач: заступник декана з наукової роботи та інформатизації.

Лютий

1. Підсумки роботи факультету за 1-й семестр 2016-2017 навчального року і завдання на 2-й семестр.

Доповідач: декан факультету.

2. Результати зимової екзаменаційної сесії.

Доповідачі: заступник декана з навчально-методичної роботи.

  3. Стан виховної, культурно-просвітницької роботи в 1-му семестрі.

Доповідач: заступник декана з навчально-виховної роботи.

Березень

1. Стан методичного забезпечення навчального процесу в умовах кредитно-трансферної системи навчання.

Доповідач: голова методичної ради.

  2. Перспективи міжнародного співробітництва факультету.

Доповідач: декан факультету.

Квітень

1. Результати проходження практики студентами факультету.

Доповідачі: відповідальні за практику на факультеті.

2. Робота студентської парламентської групи факультету.

Доповідач: голова студентської парламентської групи.


Травень

  1. Робота деканату, кафедр факультету щодо підготовки до прийому студентів у 2016 році.

Доповідач: декан факультету.

  2. Робота профспілкової організації факультету.

Доповідач: голова профбюро.

3. Стан написання дипломних робіт ОКР „спеціаліст” та ОР „магістр” студентами випускних курсів і підготовки до підсумкової атестації студентів IV-V курсів.

Доповідачі: завідувачі випускових кафедр.

Червень

  1. Звіти голів Екзаменаційних комісій про результати підсумкової атестації студентів ІV-V курсів.

Доповідачі:  голови ЕК.

  2. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному році.

Доповідач: заступник декана з навчально-методичної роботи.

Серпень

  1. Результати літньої екзаменаційної сесії.

Доповідачі: заступник декана з навчально-методичної роботи.

  2. Стан виконання перспективного плану роботи факультету на 2016-2020 навчальні роки.

Доповідач: заступник декана з навчально-методичної роботи.

3. Затвердження плану засідань вченої ради у 2016-2017 навчальному році.

Доповідач: голова вченої ради.

  

Голова вченої ради                                  Я.Б. Зорій