zoofirma.ru

Статті

Вчена рада

склад вченої ради

 

Зорій Ярослав Богданович

декан факультету, голова вченої ради,

професор

 

2

Балацька Лариса Василівна заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

 

Бражанюк Андрій Олександрович асистент кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги, голова профбюро факультету

 

4

Галан Ярослав Петрович доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

 

Гнесь Наталія Олександрівна доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

 

Доцюк Лідія Георгіївна завідувач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги, професор

 

Жигалюк Катерина Артемівна студентка 2 курсу, 210-ї групи, голова студентського парламенту факультету фізичної культури та здоров’я людини

 

Кирияк Ольга Петрівна студентка 2 курсу, 203 групи

 

Киселиця Оксана Миколаївна заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри фізичної культури та основ здоров’я

 

10

Ківерник Олександр Вікторович старший викладач кафедри фізичного виховання, голова спортивного клубу ЧНУ

 

11 

Курнишев Юрій Альбертович доцент кафедри фізичної культури та основ здоров’я

 

12 

Москалюк Микола Віталійович

Студент 3 курсу, 305-ї групи, Голова профспілкового комітету студентів

 

13 

Ротар Яна Федорівна асистент кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги, голова ради молодих вчених факультету

 

14 

Молдован Андрій Дмитрович заступник декана з організаційної роботи, викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

 

15 

Мороз Олена Олександрівна заступник декана з навчально-виховної роботи, доцент кафедри фізичної культури та основ здоров’я

 

16 

Мосейчук Юрій Юрійович завідувач кафедри фізичної культури та основ здоров’я, професор

 

17 

Наконечний Ігор Юрійович завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, доцент

 

18 

Осадець Микола Манолійович професор кафедри фізичного виховання

 

19 

Палагнюк Тарас Васильович завідувач кафедри фізичного виховання, доцент

 

20 

Пішак Ольга Василівна професор кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

 

21 

Темерівська Тетяна Григорівна доцент кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

 

22 

Урущак Богдан Андрійович викладач кафедри військової підготовки, секретар вченої ради

 

23 

Хомік Іван Васильович завідувач кафедри військової підготовки

затверджено

на засіданні вченої ради факультету

фізичної культури та здоров’я людини

Протокол № 08 від 31 серпня 2022 року

План

засідань вченої ради факультету

фізичної культури та здоров’я людини

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

на 2022-2023 навчальний рік

Вересень

1. Результати вступної кампанії на факультеті у 2022 році.

Доповідач: декан факультету.

2. Результати літньої екзаменаційної сесії.

Доповідач: заступник декана з навчально-методичної роботи.

3. Аналіз навчально-виховної роботи за 2021-2022 навчальний рік та основні напрями на 2022-2023 навчальний рік.

Доповідач: заступник декана з навчально-виховної роботи.

Жовтень

1. Робота профспілкової організації студентів факультету.

Доповідач: голова профспілкової організації студентів факультету.

2. Стан та умови проживання студентів у гуртожитку.

Доповідач: Відповідальний за організацію проживання студентів у гуртожитку.

3. Затвердження тематики дипломних робіт ОР „магістр” у 2022-2023 навчальному році.

Доповідачі: завідувачі випускових кафедр.

Листопад

1. Організація профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах щодо вступу на факультет.

Доповідачі: завідувачі кафедр.

2. Наукова робота аспірантів, пошукувачів та викладачів.

Доповідачі: завідувачі кафедр.

3. Робота Ради молодих вчених факультету.

Доповідач: голова Ради молодих вчених факультету.


Грудень

1. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2022-2023 навчальному році.

Доповідач: заступник декана з навчально-методичної роботи.

2. Організаційне та науково-методичне забезпечення підготовки магістрів.

Доповідачі: завідувачі випускових кафедр.

3. Організація та проведення різних видів практик.

Доповідачі: відповідальні за практику на факультеті.

Січень

1. Звіти голів екзаменаційних комісій про результати підсумкової атестації магістрів у 2022 році.

2. Стан відвідування занять студентами факультету за 1-й семестр 2022-2023 навчального року.

Доповідач: заступник декана з навчально-методичної роботи.

Лютий

1. Підсумки роботи факультету за 1-й семестр 2022-2023 навчального року і завдання на 2-й семестр.

Доповідач: декан факультету.

2. Результати зимової екзаменаційної сесії.

Доповідач: заступник декана з навчально-методичної роботи.

3. Стан виховної, культурно-просвітницької роботи в 1-му семестрі.

Доповідач: заступник декана з навчально-виховної роботи.

Березень

1. Перспективи міжнародного співробітництва факультету.

Доповідач: декан факультету.

2. Робота профспілкової організації факультету.

Доповідач: голова профбюро.

3. Редакційно-видавнича діяльність факультету та завдання на 2022-2023 навчальний рік

Доповідач: заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків .

Квітень

1. Самоаналіз Освітніх програм освітніх ступенів „бакалавр” та „магістр” за результатами провадження освітньої діяльності.

Доповідач: голова методичної ради.

2. Робота студентської парламентської групи факультету.

Доповідач: голова студентської парламентської групи.


Травень

1. Робота щодо популяризації академічної доброчесності учасників освітнього процесу.

Доповідачі: заступник декана з навчально-виховної роботи, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків .

2. Науково-дослідницька робота викладачів та студентів на факультеті та шляхи її удосконалення.

Доповідач: заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків .

3. Стан виконання дипломних робіт студентами ОР „магістр” і підготовки до підсумкової атестації студентів IV курсу.

Доповідачі: завідувачі випускових кафедр.

4. Робота деканату, кафедр факультету щодо підготовки до прийому студентів у 2023 році.

Доповідач: декан факультету.

Червень

1. Звіти голів Екзаменаційних комісій про результати підсумкової атестації студентів ІV курсу.

Доповідачі:  голови ЕК.

2. Стан спортивно-масової роботи на факультеті.

Доповідач: відповідальний за спортивно-масову роботу.

3. Результати проходження практики студентами факультету.

Доповідачі: відповідальні за практику на факультеті.

Серпень

1. Основні напрями і завдання діяльності факультету в 2023-2024 навчальному році.

Доповідач: декан факультету.

2. Готовність спортивних споруд та майданчиків до 2023-2024 навчального року.

Доповідач: заступник декана з навчально-організаційної роботи.

3. Затвердження плану засідань вченої ради у 2023-2024 навчальному році.

Доповідач: голова вченої ради.

Голова вченої ради                                  Ярослав Зорій