zoofirma.ru

Статті

Вчена рада

склад вченої ради

  Зорій Ярослав Богданович декан факультету, голова вченої ради
  Балацька Лариса Василівна заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту
  Галан Ярослав Петрович доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту
  Гнесь Наталія Олександрівна доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту
  Доцюк Лідія Георгіївна завідувач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги, доцент
  Євстратов Петро Ілліч доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту
  Киселиця Оксана Миколаївна заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри фізичної культури та основ здоров’я
  Ківерник Олександр Вікторович старший викладач кафедри фізичного виховання, голова спортивного клубу ЧНУ
  Козлов Олександр Іванович старший викладач кафедри військової підготовки
  Марченко Яна Федорівна асистент кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги
  Молдован Андрій Дмитрович заступник декана з організаційної роботи, вкладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту
  Мороз Олена Олександрівна заступник декана з навчально-виховної роботи, доцент кафедри фізичної культури та основ здоров’я
  Мосейчук Юрій Юрійович завідувач кафедри фізичної культури та основ здоров’я, професор
  Наконечний Ігор Юрійович завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, доцент
  Осадець Микола Манолійович професор кафедри фізичного виховання
  Палагнюк Тарас Васильович завідувач кафедри фізичного виховання, доцент
  Пішак Ольга Василівна професор кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги
  Симканич Наталія Юріївна студентка 3-го курсу
  Слобожанінов Андрій Анатолійович голова профбюро факультету, старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту
  Суходєєв Ілля Сергійович голова профбюро студентів факультету, студент 3-го курсу
  Темерівська Тетяна Григорівна доцент кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги
  Урущак Богдан Андрійович старший викладач кафедри військової підготовки, секретар вченої ради
  Шевчук Богдан Вікторович голова Парламентської групи факультету, студент 2-го курсу

 

 

 

 

затверджено

на засіданні вченої ради факультету

фізичної культури та здоров’я людини

Протокол № 10 від 30 серпня 2019 року

План

засідань вченої ради факультету

фізичної культури та здоров’я людини

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

на 2019-2020 навчальний рік

Вересень

1. Результати вступної кампанії на факультеті у 2019 році.

Доповідач: декан факультету.

2. Результати літньої екзаменаційної сесії.

Доповідач: заступник декана з навчально-методичної роботи.

3. Стан виконання перспективного плану роботи факультету на 2016-2020 навчальні роки.

Доповідач: заступник декана з навчально-методичної роботи.

4. Аналіз навчально-виховної роботи за 2018-2019 навчальний рік та основні напрями на 2019-2020 навчальний рік.

Доповідач: заступник декана з навчально-виховної роботи.

Жовтень

1. Робота профспілкової організації студентів факультету.

Доповідач: голова профспілкової організації студентів факультету.

2. Стан та умови проживання студентів у гуртожитку.

Доповідач: Відповідальний за організацію проживання студентів у гуртожитку.

3. Затвердження тематики дипломних робіт ОР „магістр” у 2019-2020 навчальному році.

Доповідачі: завідувачі випускових кафедр.

Листопад

1. Організація профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах щодо вступу на факультет.

Доповідачі: завідувачі кафедр.

2. Наукова робота аспірантів, пошукувачів та викладачів.

Доповідачі: завідувачі кафедр.

3. Редакційно-видавнича діяльність факультету та завдання на 2019-2020 навчальний рік

Доповідач: заступник декана з наукової роботи та інформатизації.

Грудень

1. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році.

Доповідач: заступник декана з навчально-методичної роботи.

2. Організаційне та науково-методичне забезпечення підготовки магістрів.

Доповідачі: завідувачі випускових кафедр.

3. Організація та проведення різних видів практик.

Доповідачі: відповідальні за практику на факультеті.

Січень

1. Звіти голів екзаменаційних комісій про результати підсумкової атестації магістрів у 2020 році.

2. Стан відвідування занять студентами факультету за 1-й семестр 2019-2020 навчального року.

Доповідач: заступник декана з навчально-методичної роботи.

Лютий

1. Підсумки роботи факультету за 1-й семестр 2019-2020 навчального року і завдання на 2-й семестр.

Доповідач: декан факультету.

2. Результати зимової екзаменаційної сесії.

Доповідач: заступник декана з навчально-методичної роботи.

3. Стан виховної, культурно-просвітницької роботи в 1-му семестрі.

Доповідач: заступник декана з навчально-виховної роботи.

Березень

1. Стан методичного забезпечення навчального процесу в умовах кредитно-трансферної системи навчання.

Доповідач: голова методичної ради.

2. Перспективи міжнародного співробітництва факультету.

Доповідач: декан факультету.

Квітень

1. Науково-дослідницька робота викладачів та студентів на факультеті та шляхи її удосконалення.

Доповідач: заступник декана з наукової роботи та інформатизації.

2. Робота профспілкової організації факультету.

Доповідач: голова профбюро.

3. Робота студентської парламентської групи факультету.

Доповідач: голова студентської парламентської групи.


Травень

1. Результати проходження практики студентами факультету.

Доповідачі: відповідальні за практику на факультеті.

2. Стан виконання дипломних робіт студентами ОР „магістр” і підготовки до підсумкової атестації студентів IV курсу.

Доповідачі: завідувачі випускових кафедр.

3. Робота деканату, кафедр факультету щодо підготовки до прийому студентів у 2020 році.

Доповідач: декан факультету.

Червень

1. Звіти голів Екзаменаційних комісій про результати підсумкової атестації студентів ІV курсу.

Доповідачі: голови ЕК.

2. Стан спортивно-масової роботи на факультеті.

Доповідач: відповідальний за спортивно-масову роботу.

Серпень

1. Основні напрями і завдання діяльності факультету в 2020-2021 навчальному році.

Доповідач: декан факультету.

2. Готовність спортивних споруд та майданчиків до 2020-2021 навчального року.

Доповідач: заступник декана з навчально-організаційної роботи.

3. Затвердження плану засідань вченої ради у 2020-2021 навчальному році.

Доповідач: голова вченої ради.

Голова вченої ради                                 Я.Б. Зорій